Met Superwinkel.nl richten we ons al 10 jaar op het aanbieden van de beste deals in beauty-producten en luxegoederen. In Nederland mogen we onszelf al tot de top van de e-commerce rekenen. 

Inmiddels zijn we ook hard op weg om de rest van Europa te veroveren met onze eigen Belgische en Duitse shop en via de verkoop op marktplaatsen in de rest van Europa. 

Wij vinden dat iedereen de beste deals verdient. Daarom werken we keihard om iedere dag de beste merken aan te kunnen bieden voor een zo laag mogelijke prijs. Ons leuke team bestaat uit jonge mensen die stuk voor stuk onmisbaar zijn!

We begonnen klein, 

maar dachten groot.